Formigó i vi, la combinació guanyadora

Cada vegada, amb més freqüència llegim sobre les múltiples avantatges de l’ús del formigó en la producció de vi. Per això, no és sorprenent que els dipòsits de formigó estiguin guanyant adeptes en el món del vi. A Sonoma by SAS aquestes qualitats les potenciem amb els nostres diferents formats de dipòsits qye fabriquem amb un sistema únic de doble capa.

Però primer, quin valor i propietats aporta el formigó o ciment en la fabricació dels dipòsits?

El formigó permet que cada varietat de raïm sigui la protagonista, al conservar les aromes del lloc d’on prové, aportant autenticitat i tipicitat. La puresa d‘aquest material fa que els vins es mantinguin purs, íntegres i sencers, on la personalitat única del vi cobra la seva major rellevància, i sense afegir-li aromes que puguin distorsionar el seu olor original.

El ciment és un material que té moltes avantatges enfront les altres opcions, com l’acer. Al ser neutre i porós, amb una gran inèrcia tèrmica, resistent i durador és un material que, utilitzat com a contenidor de vi, es converteix en un material perfecte tant per fermentar com per realitzar la criança de vins. I a més, la seva inèrcia tèrmica ajuda a mantenir l’estabilitat del vi i a evitar canvis de temperatura bruscos (i els seus conseqüents despeses de climatització).

El formigó és poc sensible a les oscil·lacions de temperatura. Això evita els pics que se solen observar en l’acer inoxidable, i atorga una major estabilitat en els processos de fermentació i criança, traduint-se així també en un estalvi econòmic pel bodeguer.

Encara que la fusta segueix sent el material és utilitzat, el formigó ha trobat el seu lloc dins les bodegues, sobretot per a les microvinificacions. Amb el seu ús s’evita l’efecte aromàtic que sol aportar la fusta sobre el vi, mantenint un sabor més pur, i sobretot respectant la tipicitat del terroir.

I quines avantatges aporta la porositat del formigó en els dipòsits?

Gràcies a la microporositat del formigó, durant la fermentació s’afavoreix l’activitat dels llevats; en la criança, no deixa residus i intensifica i estabilitza el color; i ja en boca, realça les sensacions. Per això, el formigó és el material més idoni per elaborar vins de gran qualitat, untuosos i complexos, en els que destaca el sabor del terra en el que s’ha criat i del raïm que li ha donat origen.

Diferents formats per aportar el millor a les microvinificacions

Donat l’interès creixent entre enòlegs i bodeguers pels beneficis que atorga el formigó als dipòsits, a Sonoma by SAS hem desenvolupat diferents models de dipòsits de formigó per vi. Cada un d’ells amb capacitats diferents que van des dels 9 hl fins als 54 hl, adaptant-los així a les tendències del mercat, i sempre enfocats a microvinificacions o petites parcel·les.

A més, avui en dia som els únics en el mercat que hem desenvolupat una forma ovoide de gran escala. El SuperEgg de 38 hectolitres és un format exclusiu, que té totes les avantatges del nostre Egg (18 hl) amb un format més gran que els habituals dipòsits de formigó. La seva geometria aporta avantatges en la vinificació de negres i blancs. Això és degut a que la lliure circulació del vi manté les lies en suspensió, evita l’oxidació, redueix les operacions de bâtonnage i estalvia temps de treball a bodega. És un dipòsit que es pot utilitzar tant per a fermentació com per criança i que en tots dos formats destaca pel moviment continu que genera.

El nostre SuperEgg és la última novetat de Sonoma by SAS per aquest 2022, i està enfocat a bodegues que no volen renunciar a les avantatges de les formes ovoides, però que a la vegada requereixen d’una major capacitat.

I com es fabrica aquest SuperEgg i tots els dipòsits de formigó de Sonoma by SAS?

Els nostres dipòsits compten amb una estructura de doble capa realitzada en formigó amb un gruix de 100 mm. Aquesta bicapa té una capa externa, d’uns 20 o 30 mm, realitzada amb formigó i GRC (Glass reinforced concrete o formigó reforçat amb fibres de vidre) que dona estructura al dipòsit. Actua com armadura del dipòsit de formigó impedint possibles fractures a la capa interna.

Durant el seu procés de fabricació s’afegeix el color a la massa a aquesta capa externa. Treballar així assegura un color homogeni, amb presència, que pertany al formigó, i no sembla un simple afegit al dipòsit. A més, al treballar-lo d’aquesta manera dóna com a resultat un color durador que no s’haurà de retocar any rere any pintant-lo.

La part interior dels nostres dipòsits és la que està en contacte directe amb el vi, per això està composta solament de formigó, sense cap producte químic ni additiu afegit. A més, es fabrica amb un acabat super llis que permet una neteja més còmode del dipòsit, independentment del model escollit. Aquest sistema de fabricació de doble capa de Sonoma by SAS assegura una gran qualitat i durabilitat que ens permet oferir una garantia de 10 anys contra esquerdes i fissures en qualsevol dels nostres models.

És evident que l’ús del formigó a bodegues cada vegada més va en augment, ja que dota a qualsevol vi, ja sigui blanc, rosat o negre, d’unes característiques organolèptiques úniques i diferents. Les seves qualitats, bondats, resistència i varietat de formats fan d’aquest material el perfecte per a qualsevol bodega.

Artículo completo: ENEO

Subscriu-te a la nostra newsletter

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Protección de Datos
20% OFF Coupon
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews
Summer20